Data Entry

BSDEV Data Entry 3.0
image

Users Log In page

Zoom
image
New User

New User

New user registration page

Zoom
image
Hour Verification

Hour Verification

The user here verify the total amount of hours they worked for a certain period of time.

Zoom
image
Search Form

Search Form

Zoom
image
Sales Verification

Sales Verification

This is where the user verify the total amount of Sales and their status for a selected period of time.

Zoom
image
Users

Users

This is where you verify the users,registered on the system.

Zoom
image
Sale Part 1

Sale Part 1

This is the form the user fills after selecting the type of contract

Zoom
image
Sale Part 2

Sale Part 2

This is the form the user fills after selecting the type of contract

Zoom
image
This is where the user choose to insert the type of contract (sale).

This is where the user choose to insert the type of contract (sale).

This is where the user choose to insert the type of contract (sale).

Zoom

Sistemi BSDev Data Entry eshte ndertuar kryesisht per kompanite Call Center.

Me ane te ketij sistemi inserohen/verifikohen/modifikohen kontratat dhe oret e punes per operatoret.
Ky sistem u ndertua per nevojat e nje Call Centeri , per te patur nje sistem ku mund te futen oret e punes dhe kontratat per cdo operator.
Me ane te ketij sistemi Operatori eshte ne gjendje te fusi ne sistem kontraten bere me klientin. 
Supervizori  dhe userat me te medhenj shtojne oret e punes(Operatori,Data,Sasia e oreve) per cdo operator.
Operatori futet ne sistem me kodin e tij te krijuar paraprakisht dhe verifikon sasine e kontratave dhe numrin e oreve (per nje periudhe kohore te zgjedhur nga vet operatori)

Funksionet e sistemit :

BSDEV Data Entry 3.0

1. )5 lloje rolesh (Administrator,Staff,Backoffice,Supervisor,Operator)
1.1 ) Administratori ka kontroll mbi gjithcka
1.2 ) Staff shton modifikon/verifikon kontrata dhe ore pune per te gjithe operatoret
1.3 ) Backoffice modifikon/verifikon kontrate dhe vetem verifikon ore pune
1.4 ) Supervisor shton/verifikon ore pune dhe vetem verifikon kontratat per grupin e tij
1.5 ) Operatori ka vetem te drejta shtimi kontrate,verifikimi per kontratat dhe oret e punes sipas datave te vetpercaktuara.

2. )Shtim/Modifikim Kontratash
3. )Shtim/Fshirje Ore Pune
4. )Verifikim i kontratave/oreve per periudhe kohore sipas deshires
5. )Grupimi i operatoreve sipas supervisoreve (Supervisori shikon dhe verifikon oret dhe kontratat vetem per operatoret e vet)
6.) Kerkimi i kontrates me ane te (Emrit ,Mbiemrit ose Telefonit)
7. ) Auto-Logout nese perdoruesi rri me shume se 10 minuta inaktiv ne sistem
8.)Raporte totale per diten,javen,muajin ose sipas periudhes se vetpercaktuar.

9.)Verifikime sipas statusit te kontratave etj…

*Ketij applikacioni mund ti shtohen funksione shtese ne varesi te kerkeses.